Privacy Verklaring

Wanneer u gebruik maakt van freyavandervalk.nl, vertrouwt u mij met uw gegevens. Dit Privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die ik zelf of via diensten derden verzamel, waarom ik deze gegevens verzamel en wat ik hiermee doe. Dit is belangrijk en ik hoop dat u de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen. Vergeet ook niet dat er opties zijn voor het beheren van uw gegevens en het waarborgen van uw privacy en beveiliging beschikbaar via uw eigen Google Account en/of op Your Online Choices.

Privacybeleid

Laatst aangepast: 8 augustus 2015

U kunt freyavandervalk.nl op verschillende manieren gebruiken om informatie te zoeken, uw reacties on-line te plaatsen of via email aan mij te versturen, u te abonneren op een nieuwsbrief en/of (gratis dan wel betaalde) producten aan te schaffen. Daarnaast kunt u kiezen om te klikken op advertenties die via Google Adsense op mijn webpagina’s vertoond worden.

Wanneer u freyavandervalk.nl bezoekt wordt uw bezoek anoniem gevolgd via Google Analytics. Deze monitoring heeft ten doel freyavandervalk.nl nog beter te maken, zodat u bij toekomstig bezoek nog relevantere content en producten/diensten zult aantreffen.  Ik wil dat u bij het gebruik van freyavandervalk.nl duidelijk is hoe ik uw gegevens gebruik en op welke manieren u uw privacy kunt beschermen.

Uw privacy is belangrijk voor mij. Daarom vraag ik u (ongeacht of u een nieuwe of bestaande gebruiker van  freyavandervalk.nl bent) de tijd te nemen mijn privacybeleid door te nemen. Als u vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen.

Gegevens die ik verzamel via Google

Via diensten van Google worden van u gegevens verzameld om betere services te kunnen leveren aan al mijn gebruikers, van het vaststellen van basisinformatie, zoals uw lokatie, browsertype, de datum en tijd van uw bezoek, de verwijzende URL en de taal die u spreekt tot meer complexe dingen, zoals hoe u freyavandervalk.nl heeft gevonden of gebruikt en welke advertenties u het nuttigst vindt.

Details omtrent de privacy policy die Google hierbij hanteert kunt u hier inzien. Op deze weblocatie vind u ook informatie over andere gegevens die Google mogelijk van u registreert en koppelt, en welke zij met partners zoals freyavandervalk.nl deelt.

Cookies en vergelijkbare technologieën

Via Google gebruikt freyavandervalk.nl verschillende technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan, waaronder mogelijk het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën om uw browser of apparaat te identificeren. Google gebruikt deze technologieën om gegevens te verzamelen en op te slaan ten behoeve van advertentieservices op freyavandervalk.nl en/of Google-functies die op andere sites kunnen worden weergegeven.

Overige gegevens

Als u op freyavandervalk.nl een reactie plaatst of een contact formulier invult, worden uw IP adres, uw naam en uw email-adres geregistreerd. Optioneel wordt ook een eventueel door u opgegeven URL bij uw reactie vastgelegd. Uitsluitend de door u opgegeven naam wordt openbaar weergegeven bij uw reactie op een blog artikel of pagina. Uw reactie via een contact formulier zal nooit op freyavandervalk.nl gepubliceerd worden.

De bij uw reactie vastgelegde gegevens worden nooit met andere partijen gedeeld en dienen uitsluitend ter identificatie van de respondent. Indien de afhandeling van uw reactie dit noodzakelijk maakt kan freyavandervalk.nl eventueel per email contact met u leggen (via het opgegeven email adres), maar dit uitsluitend terzake van uw reactie.

Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief of een product aanschaft op freyavandervalk.nl worden er voor de transactie noodzakelijke gegevens van u geregistreerd. Ik maak hiervoor gebruik van de diensten van partners die uw privacy waarborgen. Voor details wordt u verwezen naar het privacy beleid van AWEBER (voor nieuwsbrieven) en PAYPAL (voor aankopen).

Hoe gebruik ik uw gegevens?

Ik gebruik de gegevens die ik uit uw gebruik van freyavandervalk.nl verzamel om mijn producten en diensten te leveren, te onderhouden, te beveiligen en te verbeteren, om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen en om freyavandervalk.nl en mijn gebruikers te beschermen. Daarnaast gebruikt Google deze gegevens ook om via freyavandervalk.nl gepersonaliseerde inhoud aan u te leveren, zoals relevantere advertenties.

Uw keuzemogelijkheden

Mensen maak zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is mijn doel duidelijk te zijn over de gegevens die ik verzamel, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt bijvoorbeeld via uw Google account uw voorkeuren beheren voor de Google-advertenties die u te zien krijgt op, zoals welke categorieën u mogelijk interesseren. U kunt zich hier ook afmelden voor bepaalde advertentieservices van Google.

U kunt ook instellen dat uw browser alle cookies blokkeert, waaronder cookies die zijn gekoppeld aan freyavandervalk.nl, of aangeeft wanneer wij of Google een cookie plaatsen. Het is echter belangrijk te onthouden dat sommige functies van freyavandervalk.nl niet correct functioneren als uw cookies zijn uitgeschakeld.

Het niet mogelijk om voorkeuren voor cookies te beheren via freyavandervalk.nl zelf. Uitsluitend het gedrag van de diensten van Google die van toepassing zijn op alle websites die u bezoekt kan via Google worden beheerd. Eventuele cookies die door freyavandervalk.nl zelf geplaatst worden zijn noodzakelijk voor het functioneren van mijn site en kunnen niet uitgeschakeld worden. Als dit voor u niet voldoende mogelijkheden biedt dient u geen gebruik te maken van freyavandervalk.nl.

Gegevens die u deelt

Via veel freyavandervalk.nl kunt u gegevens met anderen delen. Vergeet niet dat wanneer u gegevens openbaar deelt, deze kunnen worden geïndexeerd door zoekmachines, waaronder Google. Het door u delen van informatie valt buiten de invloedsfeer van freyavandervalk.nl en van dit privacy beleid

Gegevens die wij delen

Ik deel persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten freyavandervalk.nl, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met uw toestemming

Ik deel persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten freyavandervalk.nl wanneer u mij toestemming heeft gegeven dit te doen. Ik heb altijd uitdrukkelijk toestemming nodig voor het delen van persoonlijke gegevens.

Voor externe verwerking

Ik lever persoonlijke gegevens aan mijn partners (AIKBER, PAYPAL) of andere vertrouwde bedrijven of individuen zodat ze de gegevens voor mij kunnen verwerken, op basis van mijn instructies.

Om juridische redenen

Ik deel persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten freyavandervalk.nl als ik te goeder trouw van mening ben dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

Te voldoen aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.

Fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.

De rechten, eigendom of veiligheid van freyavandervalk.nl, mijn gebruikers of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.

Ik kan verzamelde niet-persoonlijke gegevens openbaar delen en met mijn partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten sites. Ik kan gegevens bijvoorbeeld openbaar delen om trends te laten zien met betrekking tot het algemene gebruik van freyavandervalk.nl.

Als freyavandervalk.nl betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijf ik de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stel ik de betreffende gebruikers op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacybeleid.

Wijzigingen

Mij Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Ik zal alle wijzigingen van het Privacybeleid op deze pagina aangeven en, als de wijzigingen aanzienlijk zijn, zal ik zorgen voor een meer opvallende kennisgeving (inclusief, voor bepaalde services, kennisgevingen via e-mail over de wijzigingen van het Privacybeleid).

Just another WordPress site